کلیسای حضرت مریم ارومیه

کلیسای حضرت مریم در باغ نسبتا" بزرگی در محوطه قدیمی چهار بخش ارومیه قرار دارد. به استناد منابع کلیسایی و با توجه به شیوه معماری کلیسای حضرت مریم با قدمتی حدود 1400 ساله در قرن هفتم میلادی و اواخر دوره ساسانی ساخته شده است و از نظر معماری شباهت بسیاری به کلیسای مادت خنه جمال آباد و کلیسای ننه مریم ( هر دو متعلق بدوره ساسانی هستند ) دارد.ساختمان کلیسا در ضلع جنوبی باغ واقع شده است و در جلوی آن چند سنگ قبر بزرگ دیده می شود که مربوط به عده ای از مسیحیان آشوری اعدام شده در سال 1945 میلادی است.

کلیسای حضرت مریم ارومیه

ساختمان کلیسا دارای طرح مستطیل شکل است اما وجود یک اتاق در سمت راست ورودی و اتاق تعمید در صحن ضلع حنوبی آن حالت یکنواخت آن را از بین برده است. ترکیب کلیسا بسیار ساده و در عین حال متناسب است. حالت اتاق ها و گنبد با وجود ارتفاع بسیار کم ، بسیار جالب به نظر می رسد. تالار اصلی با سه گنبد کم خیز و قوس های جناقی و جرزهای قطور تالار بیتالشتاء مسجد جامع اصفهان را تداعی می کند. در انتهای تالار محراب کلیسا قرار دارد و ورودی آن از داخل یک طاق نما صورت می گیرد. اتاق های تعمید نیز در ضلع جنوبی محراب تعبیه شده اند. در انتهای تالار بقایای کف کلیسا که با تخته سنگ های صاف و نازک فرش شده اند هنوز هم به چشم می خورد. نمای داخلی ساده و جبهه خارجی نیز تا سال 1360 شمسی ساده و بدون هر نوع تزئین بود. در آن سال به منظور جلو گیری از فرسایش دیوارهای جانبی نمای آن را با آجرهای سفالی پوشاندند. برج ناقوس کلیسا به تبعیت از شکل برخی کلیساهای مشابه به سر در ورودی متصل است. ضمناً کلیسا در داخل محیطی نسبتاً بزرگ با دیوارهای چینه ای
محصور شده است.
همانطوریکه اشاره شد کلیسای حضرت مریم جزو کلیساهای آشوریان ارومیه می باشد و جدا از کلیسای ننه مریم ارومیه است.