روستای تمتمان ارومیه

روستای تمتمان در فاصله بیست کیلومتری ارومیه به سرو قرار دارد و آثار تاریخی و با ارزشی چون غار تمتمان، استحکامات نظامی، مقابر دوره اورارتو و ... را در خود جای داده است.
مقابر کشف شده شامل سه مقبره معمور و دو مقبره مخروبه دوره صفوی است. از سه مقبره نسبتا سالم، یکی دارای سنگ قبری به تاریخ 1110 ه ق است. مقبره های سه گانه و دو مقبره مخروبه تمتمان در یک ردیف قرار گرفته اند و همگی از بیرون به صورت چهار ضلعی و از داخل به شکل مدور هستند. مصالح به کار رفته در بنای آن ها سنگ های تراشدار و سنگ های رودخانه ای و آجر است. مقبره وسطی از نظر نوع سنگ کاری دارای نظم و دقت خاصی است. شیوه سنگ کاری یکی از مقابر مانند بخش تحتانی کلیسای سورپ سرکیس است و شباهت فراوانی به سبک معماری دوره ایلخانی دارد. معماری مقابر غیر از سنگ کاری، بسیار ساده و بدون تزیین است.