چشمه کوه زنبیل ارومیه

این چشمه 36 کیلومتری شمال شرقی شهر ارومیه و در دامنه کوه زنبیل قرار دارد. آب این چشمه از دو مظهر خارج می شود و رسوبات آهنی در اطراف آن دیده می شود. آب چشمه زنبیل از دسته آب های کلروره سولفاته بی کربناته کلسیک و منیزین است.

یادآوری این نکته ضروری است که کوه زنبیل ارومیه با معبد چغازنبیل ایران در خوزستان متفاوت است. معبد و نیایشگاه چغازنبیل در 45 کیلومتری جنوب شهر شوش در نزدیکی هفته تپه استان خوزستان قرار دارد و در استان آذربایجان غربی و ارومیه نیست.