حمام آخوند ارومیه

حمام آخوند در خیابان امام واقع در بازار مرکزی شهر ارومیه قرار دارد و متعلق به دوره قاجاریه است. مصالح به کار رفته در این بنا شامل سنگ لاشه و آجر و ملاط بین آن ها ماسه و آهک است. نقشه این بنا منظم نیست و از دو گنبد مرکزی- گنبد گرمخانه و گنبد رختکن- شکل گرفته است. طاق های به کار رفته در حمام از نوع جناقی است.