غار میرداود ارومیه

این غار که در نزدیک صومای برادوست شهرستان ارومیه واقع شده و از طرف سازمان میراث فرهنگی به عنوان یکی از غارهایی که در گذشته های دور زیستگاه انسان های اولیه بوده معرفی شده است. طول این غار 5100 متر است.