کاروانسرای قدیمی ارومیه

این کاروانسرا در داخل شهر ارومیه قرار دارد . دیوارهای جانبی این بنا از سنگ و طاق پوششی آن از آجر است . این بنا از اتاق های جداگانه ای که با یک در به هم راه دارند تشکیل شده است و دارای حوض های زیبا و باشکوهی است . نمای خارجی و داخلی این بنا از آجر و سقف اتاق های بزرگ آن قوسی شکل است و درهای آن دارای سقف هلالی است . این بنا دارای پایه های سنگی برای قوس های هلالی است . با توجه به معماری کاروانسرا این اثر به دوره قاجاریه تعلق دارد. (1796-1921 میلادی)