کتبیه موانا

تپه روستای «موانا» در بخش «سیلوانا» در سی و پنج کیلومتری غرب ارومیه مکانی متعلق به هزاره اول قبل از میلاد است. در سال 1374 شمسی در نزدیکی این تپه کتیبه ای سنگی به خط میخی اورارتویی و آشوری متعلق به «اورزانا» پادشاه سرزمین « موصاصیر» به دست آمد. این کتیبه اکنون در موزه ارومیه نگهداری می شود.