کلیسای حضرت مریم ماوانا

این کلیسا در 32 کیلومتری غرب شهر ارومیه در بخش ترگور در روستای ماوانا قرار دارد . دیوارهای جانبی کلیسا با سنگهای لاشه تراش دار و منظم ساخته شده است . بدنه بنا و طاق پوششی آن با آجرهای چهارگوش به طرز زیبایی شکل گرفته است . دیوارهای محراب آن با دو پله از کف بنا جدا می شود و دارای نمایی رومی است . در ضلع شمالی کتیبه ای به خط آرامی دیده می شود .